top of page
passive houses, nzeb house, materiale pentru case nzeb, case pasive, bloc de spuma poliuretanica pentru case pasive

Case pasive, nzeb

clădiri cu consum redus de energie 

passive house, casa pasiva, casa nzeb, materiale pentru case pasive, case pasive energetic, passive house, maison passive

Clădiri eficiente energetic

CUM SĂ CONTRUIM PENTRU A ECONOMISI ENERGIA

Pentru conceperea şi construirea de “Case pasive”/”Case zero energie”/”Case active” este necesară abordarea elementului fundamental al acestora, respectiv realizarea de ziduri, planşee şi acoperişuri (anvelopa clădirii) caracterizate printr-un grad foarte înalt de izolare termică în masura sa se încadreze în standardele internaţionale din domeniu, respectiv consumul mediu anual de energie pentru încălzire nu depășește 15 kWh/mp, sarcina termică anuală nu depășește 10W/mp, consumul mediu anual de energie primară nu depășește 120 kWh/mp, valoarea punților termice nu poate depăși Ψ=0.01 W/m (practic lipsit de punți termice), valoarea coeficientului de transfer termic (U) nu depășește 0,15 W/(mpK), frecvenţa supraîncălzirilor (temperaturi de peste 25°C) nu depășește 10% în perioada de vară.

De ce este importantă izolația termică?

ANVELOPA CLĂDIRII

Fără implementarea acestui element fundamental, îndeplinirea celorlalte condiţii de performanţă energetică a cladirii (izolaţia termică a ferestrelor şi uşilor, etanşeitatea, orientarea imobilului, ventilaţia şi recuperarea căldurii evacuate, utilizarea de energii regenerabile, utilizarea de echipamente de generare a căldurii/frigului cu randamente foarte înalte, utilizarea de aparatură electrocasnica cu consum foarte redus etc.) devine aproape inutilă întrucât nu pot compensa pierderile de energie cauzate de o anvelopa a clădirii cu un nivel de izolaţie termică neperformantă.

Nivelul foarte înalt de izolare termică a anvelopei opace a clădirii trebuie dublat şi de o structură de rezistenţă performantă. La aceste aspecte de bază se mai adauga calităţi referitoare la o bună izolaţie fonică, fiabilitate ridicată, procedee facile de construire, rentabilitate ridicată, impactul asupra mediului etc.

proiect casa pasiva, constructie eficienta energetic.jpg
casa pasiva, elemente din poliuretan pentru case pasive.jpg
Performanțele materialelor obișnuite

DEZAVANTAJE

În contextul actual al pieţei materialelor şi lucrărilor de construcţii se remarcă în primul rând clădirile clasice din beton, caramidă şi metal care întrunesc condiţiile de rezistenţă, însă sub aspectul izolaţiei termice sunt necorespunzătoare, întrucât utilizează placări ineficiente a anvelopei opace (polistiren, vată minerală etc.). În al doilea rând, din dorinţa de a se atinge parametrii “Caselor pasive”, s-au produs elemente izolante folosind polistiren (aspectele legate de dezavantajele utilizarii polistirenului vor fi detaliate mai jos) care deşi tind a îndeplini standardele de izolaţie termică, nu confera o structură de rezistenţă performantă, îndeosebi pentru constructia clădirilor cu mai multe etaje. Desigur, o a treia mare categorie o constituie cladirile de lemn, a caror performanţe modeste din punct de vedere al nivelului de izolaţie termică, rezistenţă, fiabilitate, rentabilitate, mediu, etc. sunt arhicunoscute.

O idee nouă

ELEMENTE MODULARE DIN POLIURETAN

În acest context s-a dezvoltat ideea inventatorului român Breaz Laurenţiu de a crea anvelope opace (ziduri, planşee, acoperişuri) performante din punct de vedere al izolaţiei termice şi al rezistenţei în principal, care să fie construite din elemente modulare (înlocuind cărămizile, stâlpii, grinzile şi planşeele clasice de beton, lemnul sau alte materiale “tradiţionale”) uşor de asamblat, care să concure la realizarea de clădiri trainice, aspectuoase, confortabile şi eficiente energetic, conform cerinţelor de performanţă ale conceptelor de “Casa pasivă”, ”Casa zero energie”, ”Casa activă”.

În urma activităţii de cercetare, începuta acum 25 de ani, dl. Breaz Laurenţiu a ajuns la concluzia că cel mai bun material existent pentru construcţia unor astfel de elemente modulare este poliuretanul (spuma poliuretanică) care se remarcă prin calitaţi fizico-chimice net superioare oricăror alte materiale. Aceasta idee a fost coroborată cu ideea înglobării în cadrul elementului modular a structurii de rezistenţă a clădirii, astfel că s-a ajuns la crearea primelor blocuri din poliuretan PUR-BSF-ICF in anul 2005.

Acestea au fost ulterior îmbunatăţite şi diversificate pentru diferite aplicaţii, ajungându-se în final la realizarea formei actuale de elemente modulare din poliuretan, respectiv PUR-ICF.

 

Alături de crearea acestor produse au fost dezvoltate şi implementate tehnologii inovatoare de fabricare şi de executare a lucrărilor de construire. Toata această activitate a fost recunoscută prin emiterea mai multor brevete de invenţie, cum sunt: nr.123373-brevet romanesc cu titlul „Element modular, reţea, structură de rezistenta şi construcţie obtinută cu aceste elemente modulare”, nr. 123557 –brevetul romanesc cu titlul „Element modular, reţea, structură de rezistenţă şi construcţie obtinută cu aceste elemente modulare”, nr. US2015/0259125- brevet american, nr.567135-brevet neozeelandez, nr. 189909-brevet israelian, nr. 2006335382-brevet australian, nr. 92034- brevet urcrainian, nr.012548- brevet eurasiatic validat in Rusia, nr. 2621224-brevet canadian etc.

passive house, nzeb house, casa pasiva romania, casa nzeb romania, materiale pentru case pasive
bottom of page